НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Във връзка с кандидатстването по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В
ИЗКУСТВАТА И СПОРТА „ на Министерството на образованието и науката.
Целта на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ е да осигури условия
за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при
участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата ще
допринесат за стимулиране на талантите на учениците, за повишаване на
тяхната мотивация, за развиване на личното творчество , танцовото
изкуство и спорта в училище

По Модул 2: Спорт:

Сформиране на отбор по вид спорт „Волейбол“ с ученици от VIII – X клас /14 ученици/.

Сформиране на отбор по вид спорт „Футбол“ с ученици от VI – X клас /14 ученици/.

Цели на проекта: Създаване на условия за екипно взаимодействие на учениците при изява в колективни спортове, изграждане на отговорно и дисциплинарно поведение.

СНИМКИ

График за провеждане