На 20.12.2017 г. учениците от групата „Аз танцувам“ на сцената на читалището в с. Бяла река представиха заучени фолклорни песни с танцов съпровод, с което демонстрираха умения и развитие на таланта си. Родители помогнаха при подготовката на учениците за заявяване на сцената.