На 30.01.2018 г. учениците от групата „Сръчни ръце“ във фоайето на училището в с. Бяла река, представиха изложба от рисунки и предмети, направени от учениците в часовете за извънкласна дейност по интереси. Присъстваха родители на учениците, които помогнаха при подреждането на изложбата, както и при събирането на материали за нея.