ПОКАНА

До членовете на обществения съвет към ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бяла река, във връзка с провеждане на заседание, което ще се проведе на 12.01.2024 г. от 14:00 часа.

ПОКАНА

До членовете на обществения съвет към ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Бяла река, във връзка с провеждане на заседание, което ще се проведе на 08.03.2024 г. от 14:00 часа.