Връзка

Заповед за извършен избор по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
Прием в 1 клас

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение

   Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование