На 22.12.2017 г. учениците от групата „Приказен свят“ на сцената на читалището в с. Бяла река, представиха драматизация на приказката „Дядовата ръкавица“, с което демонстрираха уменията и възможностите си. Родителите помагаха на декорите и костюмите.