НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Във връзка с кандидатстването по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В
ИЗКУСТВАТА И СПОРТА „ на Министерството на образованието и науката.
Целта на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ е да осигури условия
за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при
участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата ще
допринесат за стимулиране на талантите на учениците, за повишаване на
тяхната мотивация, за развиване на личното творчество , танцовото
изкуство и спорта в училище

По Модул 1: Изкуства

Сформиране на група по вид категория танцово изкуство – „Народни танци“ с ученици от VIII – X клас /18 ученици/.

Характерни танци, включително и народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, включително и български народни танци.

СНИМКИ

График за провеждане