НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Във връзка с кандидатстването по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В
ИЗКУСТВАТА И СПОРТА „ на Министерството на образованието и науката.
Целта на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ е да осигури условия
за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при
участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към
стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата ще
допринесат за стимулиране на талантите на учениците, за повишаване на
тяхната мотивация, за развиване на личното творчество , танцовото
изкуство и спорта в училище

По Модул 1: Изкуства

Сформиране на група – „Театрално изкуство“ с ученици от V – VII клас /12 ученици/.

Цели на проекта: Обучението в театралната група е популяризиране на театрално изкуство сред най-младите и формиране на учениците на основни начални умения на сферата на словесно-изпълнителското изкуство и актьорското майсторство; създаване на позитивна нагласа чрез общуване на езика на изкуството; възпитаване на подрастващите в толерантност и търпимост, повишаване интереса на училищната общност към извънкласните дейности.

График за провеждане