На 01.02.2018 г. учениците от групата „Краезнание“, във фоайето на училището в с. Бяла река, представиха изложба от предмети свързани с облеклото на хората от миналото и техния бит и култура. Присъстваха родители, които помогнаха при подреждането на изложбата, както и при събирането на материали за нея.