Откриване на учебната 2014/2015 г.

Откриване на учебната 2016/2017 г. 

Откриване на учебната 2017/2018 г.

Откриване на учебната 2018/2019 г.

Откриване на учебната 2021/2022 г.